Bale – Batvači – Fažana – Pomer

Bale

Sv. Duh

Od Bal, pomembnega kaštela pod oblastjo oglejskega patriarha, sta ostala dva prstana obzidja. Župnijska cerkev s kripto in pomembno predromansko skulpturo Bal in okolice je pokazatelj nekdanje pomembnosti mesta. Prostrana cerkvena ladja s stranskimi kapelami hrani vredne umetnine, med katerimi je treba omeniti predromanski sarkofag, romansko razpelo in renesančni lesorezni poliptih.
Več

Sv. Foška

Sv. Foška

V cerkvi sv. Foške se 13. februarja, na dan svetnice, odvija velika procesija. Tedaj je velika gneča, atmosfero cerkve pa je treba doživeti v samoti. Zgrajena je na vogalu ene od centurij, delu antične razdelitve obdelane zemlje. Centuriacija je najbolj ohranjena prav na področju Vodnjana. Ta antični spomenik je enako vreden kot bližnja Arena, Slavolok Sergijev ali Avgustov tempelj. Na tem področju je, razen gostote...
Več

Fažana

Sv. Marija Karmelska

Majhno ribiško naselje je eno redkih obalnih istrskih mest, ki so pred navalom turistov ohranila primorski značaj. Čeprav je v nedavni preteklosti živela v senci Brijonov kot njegovo tranzitno pristanišče, se je danes razvila v prepoznavno turistično destinacijo. Eden od zaščitnih znakov Fažane je sardela, a ribiško tradicijo dokazuje prireditev, na kateri učijo, kako soliti te ribe.
Več

Sv. Kozma in Damjan

Župnijska cerkev sv. Kozme in Damjana je dolga gotska stavba, zaključena s poligonalnim prezbiterijem. O njenem gotskem izvoru priča kamniti inventar (portal in luneta na pročelju ter kustodija v prezbiteriju) kot tudi ostanki stenskih slik. Predromanska spolija, ki omenja škofa Firmina, vzidana na pročelju kaže na možnost, da je na tem mestu obstajala starejša cerkev. Danes je v Istri le šest cerkva...
Več

Pomer

Sv. Flor

Pogled na cerkev skozi portal ogradnega zidu spominja na Mehiko. Edini okras pročelja je baročna preslica z izklesano glavico in volutami odprtega zabata. V njej je ohranjen gotski zvon. S polkrožno, izstopajočo apsido, katere tipologija je pogosta v Istri, ne ponuja elementov za natančnejšo datacijo. S svojimi tranzenami, kamnitimi okenskimi rešetkami na južni steni nam pomaga datirati cerkev v 11....
Več

Natisni stran Pošlji prijatelju