Jasenovik – Nova Vas – Vranja

Vranja

Sv. Peter in Pavel

Vranja se nahaja na poti od Plomina proti Učki, ki je obstajala že v antiki. Pred predrtjem tunela skozi Učko in izgradnjo Istrskega ipsilona je to bila pot iz osrednje Istre skozi Veprinac do Reke. Iz Vranje je šla tudi srednjeveška komunikacija, prelaz do Lovrana preko Učke. Tu je bil tudi stari grad, od katerega so danes vidni le ostanki ruševin. Stara cerkev sv. Petra in Pavla je danes kot prezbiterij vgrajena v razširjeno in podaljšano cerkev, podobno kot pri Sv. Martinu v Bermu. V Vranji pa je prezbiterij starejše cerkve odstranjen. Prezbiterij je, kot v Sv. Jakobu v Barbanu, imel dve šilasto obokani apsidi. Znotraj nekdanje leve apside so upodobljene sv. Lucija, Agata in Apolonija. Na južni steni so štirje prizori Kristusovega mučeništva. V celoti je ohranjeno le Polaganje v grob, medtem ko je od Snemanja s križa ohranjen le osrednji del. Likovni jezik freske umešča v kontekst poznogotskega slikarstva zadnje četrtine 15. stoletja, v oblikovanju pa se jim najbolj približujejo figure iz cerkve sv. Ahaca iz Prilesij pri Plavah v Sloveniji.

Natisni stran Pošlji prijatelju