Plomin – Brseč – Lovran

Plomin

Sv. Jurij Stari

Sv. Jurij Stari je starejša in bolj kompleksna stavba kot župnijska cerkev. O njej bi se lahko veliko povedalo, po svojem značaju pa si zasluži lastno monografijo. Točen datum gradnje ni znan, predvidoma pa je deloma nastala v obdobju romanike. V njej so vgrajene številne antične spolije: v prag vhoda v zvonik, podnožju glavnega oltarja in kot impost kapiteli slavoloka. Nazadnje je vklesana rustična skulptura Kajnove in Abelove daritve. Po načinu klesanja spominja na najpomembnejši spomenik, ki je hranjen v njeni notranjosti – znani Plominski napis, eden od najstarejših glagolskih spomenikov, na katerem je napis vklesan v starejši spomenik, ki predstavlja silvana, antično gozdno božanstvo. V srednjem veku so ga enačili s sv. Jurijem, krščanskim mučenikom, katerega se slavi spomladi in kateremu se pripisujejo odlike slovanskega božanstva, "zelenega Jurija".

Tudi stene te cerkve so bile nekoč poslikane. Opaziti je dve plasti fresk. Starejša plast je sigurno romanska in je ohranjena le deloma, fragmenti ornamentike, ki so najbolj ohranjeni v luneti nad vhodom, ki vodi iz zvonika na pročelju. Edini figuralni del je stopalo figure, ki je na steno prezbiterija prišlo naknadno, pri kakšni prezidavi. Na severni steni, nad vhodom v severno kapelo, ki je na zunanjščini datirana z letnico v glagolici (1524), se nahaja edini ohranjeni figuralni prizor. Štiri glave so ostanki svetnikov, ki so se na tem mestu nahajali preden je bila stena prebita. Stilno pripadajo v slikarstvo prve polovice 15. stoletja in spominjajo na figure v Sv. Antonu v Barbanu. Čeprav so ti ostanki skromni, pričajo o večplastnih umetniških vplivih, ki imajo korenine na Južnem Tirolskem.

Natisni stran Pošlji prijatelju