Plomin – Brseč – Lovran

Plomin

Sv. Marija

Plomin je kraj, kjer se konča Istra in začenjata Kvarner in Liburnija. Antična Liburnija se je nekoč končala na reki Raši vključno z območjem Labina. Temu prostoru simbolično pripada tudi v srednjem veku – župnijska cerkev nosi ime sv. Jurija, tako kot tiste v ostalih liburnijskih središčih: Brseču, Lovranu, Trsatu. V Plominu sta celo dva sv. Jurija. Prepoznali ju bomo že od daleč po dveh vertikalah njunih zvonikov. Župnijska cerkev je hkrati posvečena tudi sv. Mariji. Starejša cerkev, ki se nahaja v bližini ohranjenega obzidja, je posvečena sv. Juriju Starem.

V obeh cerkvah so ohranjeni ostanki stenskih slik. Župnijska cerkev je v celoti gotska stavba. Zunanjščina je zgrajena iz precizno obdelanih kamnov klesancev s profiliranim podnožjem in odprtinami. V notranjosti je shranjen vreden inventar, poudariti je treba gotsko Marijo z otrokom, "zlati oltar" posvečen sv. Juriju, zgodnjegotski zvon. Na južni steni je freska mojstra Alberta iz Konstanza, ki prikazuje naslikani oltar na steni. Izmed vseh Albertovih slik, je na tej najbolj ohranjen izvirni kolorit. V središču je monumentalna Marija z otrokom arhaične ikonografije. V eni roki drži jabolko, a v drugi doječega otročiča. V poljih so sv. Janez Krstnik in sv. Janez Evangelist ter sv. Kozma in Damjan z glagolsko zapisanimi imeni v avreolah. Albert se prilagaja ambientu z uporabo glagolice na napisih, tukaj pa se je podpisal in datiral delo z napisom v latinici in glagolici, s tem pa ta freska simbolizira dvojezičnost in dvopismenost srednjeveške Istre.

Natisni stran Pošlji prijatelju