Podpeč – Zanigrad – Hrastovlje

Podpeč

Sv. Helena

Na kraškem robu, ki se zdi, kot da varuje Istro, se nad majhnim zapuščenim naseljem nahaja okrogli stolp, ena izmed številnih razglednih točk, ki jih je treba obiskati na naši poti. Iz njega se nam odpira pogled na naselje, ki je s progo ločeno od svoje pokopališke cerkve. Zaradi izgradnje te proge so ostanki fresk, ki so bili tedaj odkriti, sneti. Del fresk so hranili v koprskem in del v ljubljanskem muzeju, pred kratkim pa sta oba dela vrnjena na prvotno mesto. Tu zopet srečamo delavnico Janeza iz Kastva, sedaj že našega znanca.

Med štirimi ohranjenimi prizori sta dva iz legende sv. Helene, ki je hkrati zavetnica cerkve. Ta svetnica je bila mati prvega krščanskega cesarja Konstantina. Sprejela je krščanstvo ter bila ena prvih romarjev v Jeruzalem in Sveto deželo, ta običaj pa se je bo ohranil skozi cel srednji vek. Razen prizora sv. Helene, ki je redek, je nenavadna tudi razporeditev prizorov Križanja in Pohoda in poklona sv. treh kraljev, ki se nahajata drug zraven drugega. V nišah pod temi prizori se nahajajo svetnice, ki imajo značilne fi ziognomije, katerih dvojčice bomo našli v Hrastovljah in Božjem Polju. Glede na to, da so grafični listi nemških in nizozemskih mojstrov tedaj služili kot predloge in bili obvezen inventar vsake poznogotske slikarske delavnice, ne preseneča, da so podpeške slike narejene po teh vzorih.

Natisni stran Pošlji prijatelju