Žminj – Svetvinčenat

Žminj

Sv. Anton

Avstrijski konzervator Anton Gnirs je cerkev sv. Antona, ki je do takrat služila kot skladišče, od vdove Foške Peteh odkupil za 450 kron z denarjem avstrijskega nadvojvode in prestolonaslednika Franca Ferdinanda in v njegovem imenu. V zemljiških knjigah pa je danes kot lastnik vpisan Gnirs. Cerkev je zgrajena iz pravilno zloženih in pozorno obdelanih klesancev. Na južni in zahodni steni so ohranjene gotske tranzene. Kamniti elementi okenske odprtine na pročelju so rekonstruirani v restavratorskem posegu okoli leta 1964. Cerkev ima edinstveno arhitektonsko tipologijo z vrisano apsido, ki je šilasto obokana, tako kot cerkvena ladja, ki je razčlenjena s polkrožno zaključenimi nišami. O naročnikih in graditelju cerkve priča napis iz leta 1381, ki je vzidan v pročelje. Imena Marino, Sladonich in Teodor je možno povezati z bratovščino, ki verjetno nosi isto ime kot zavetnik cerkve, in ki je upodobljena na levi steni apside, kar govori o zgodnji vlogi bratovščin kot naročnikov umetnin v Istri. Na desni steni apside se nahajajo trije grbi. Levi je najbolj ohranjen in pripada družini Devin, a desni je habsburški. Prizor Marijinega kronanja se nahaja v luneti apside. Pod njim se v naslikanih nišah, iz desne proti levi, pojavljajo: sv. Anton Puščavnik, Peter, Pavel in še en svetnik z mitro, palijem in knjigo v desni roki. Na oboku apside so simboli štirje evangelisti, ki so upodobljeni kot človeške figure z glavami njihovih zoomorfnih simbolov. V niši južne stene se nahaja Poklon kraljev, a v nišah severne stene Kristusovo Vstajenje in Vnebohod. Ikonografska zanimivost z makabralno tematiko je prizor smrti oz. okostnjakov na zahodni steni. Na desni strani zahodne stene je del prizora Abrahamovega naročja. Na slavoloku so ostanki Oznanjenja, na oboku ladje pa sta na vsaki steni dva registra s skupno osmimi prizori, ki so na žalost v zelo slabem stanju. Prepoznati je prizor Križanja. Prestol v prizoru Kronanja je obdan z osmimi angeli muzikanti, ki igrajo na psalterij, fidl, madoro, portativ, lutnjo in def. To so najstarejše upodobitve glasbil v Istri. Lirični opisi angelov z elegantnimi gibi prstov, ki klečijo v blago zakrivljeni drži telesa, ter svetle pastelne barve oblačil in njihovi subtilni kroji kažejo na leksiko mednarodne gotike, izraz prefinjene dvorne etikete. Splošni vtis slikarij določa njihov kolorit. Prevladuje temnomodra, skoraj črna barva, s katero je slikar napolnil ozadja in cono velarija. Iz te teme se prebijajo arhitekturna scenerija in figure v rumenih, zelenih in rdečih tonih. Spretnejši mojster je naslikal Kronanje in svetnike pod njim, manj spreten pa vse ostale. Freske so povezane z beneškim likovnim ustvarjanjem, z mojstrom, ki se je učil na dobrinah beneških primitivov, predrenesančih slikarjev, v ozračju, ki ga je ustvarjala umetnost Lorenza Veneziana, Catarina in Donata. Novejše raziskave so opazile možen vpliv sienskega slikarstva, ki je preko Benetk prispel v Istro.

Natisni stran Pošlji prijatelju