Črni Kal - Osp - Kubed

Kubed

Kraj se omenja že v 11. stoletju in za razliko od ostalih gradov-utrdb, je njegovo obzidje še v 18. stoletju varovalo hiše. Utrdba Kubed je imela vojaški pomen in je služila kot zaledje ostalim utrdbam v bližini meje, v njej pa je bila nameščena vojaška posadka vse do konca uskoške vojne. V času avtrijsko-beneških spopadov je bila utrdba poškodovana, obnovljena pa je šele ob koncu 15. stoletja. Po tem so grad, kot pomebno strateško točko, kontinuirano obnavljali. Danes je ohranjen velik del obzidja z obrambnim stolpom, ki je bil prezidan v zvonik. Namreč, v 17. stoletju, ko se je vojska umaknila in grad začel izgubljati vojaško funkcijo, je znotraj njega bila zgrajena cerkev. Začela se je tudi gradnja hiš, ki so se z eno steno naslanjale na obzidje. Na ta način se je grad ohranil.

Na slikoviti vzpetini nad vasjo, na mestu nekdanje beneške utrdbe, stoji župnijska cerkev sv. Florijana iz 19. stoletja. Na istem mestu je že obstajala srednjeveška cerkev, od katere se je ohranil le prezbiterij z ostanki fresk iz 16. stoletja.

Natisni stran Pošlji prijatelju