Kanfanar - Bale - Palud - Vodnjan - Brijuni - Fažana

Palud

Edini ornitološki park v Istri se nahaja med Rovinjem in Balami. Močvirje je nastalo s talitvijo ledu ter potopitvijo kraške doline, v glavnem pa se je polnilo s sladko izvirsko vodo in manjših tokov v bližini ter okoliških gozdov in pašnikov. V deževnem obdobju obsega tudi do 20 ha, medtem ko je v sušnem bistveno manjše, le 2 ha, z višino vode do kolen.

V času Avstro-Ogrske je bil od močvirja do morja prokopan kanal, da bi se povečala saliniteta vode v močvirju ter s tem preprečila razvoj ličink komarjev, prenašalcev malarije. Ta združitev močvirja in morja je v Palud privabila nove prebivalce. Naselili so ga ciplji in jegulje, ribe, ki imajo rade somornico, in tudi druge ribe v iskanju hrane. Bogastvo ptičjih vrst in število tistih, ki tu stalno ali občasno živijo, je najpomembnejša značilnost tega močvirja. Njen največji del prekrivajo trsje, šaš in rogoz, okoli so gosti gozdovi z impozantnimi primerki puhastega in črnikastega hrasta, medtem ko je na severnem delu pravi pragozd z ogromnimi vrbami, ki se lomijo in gnijejo v močvirnati vodi, pri tem pa ustvarjajo hrano za živali. Temperatura vode je v ravnotežju z atmosfero, od 5 do 32 ˚C, z najnižjimi temperaturami v marcu in najvišjimi v juliju. Za močvirje je značilna slaba nasičenost s kisikom, posebej poleti. Njegov nivo je odvisen od nivoja morja, dno pa se nikoli ne izsuši zaradi priliva morske vode. Zaradi ekstremnih življenjskih pogojev se je v močvirju razvila karakteristična vodna favna z majhnim številom vrst in velikim številom edink. Bogata je s planktonom, želve in jegulje pa so prisotne skozi celo leto.
Ne pozabimo, v Paludu živi več kot 200 vrst ptic.

Natisni stran Pošlji prijatelju