Pomjan - Krajinski park: Kraški rob - Socerb

Socerb

S pogledom na Tržaški zaliv se utrdba Socerb, ki je nastala na temeljih ilirskega gradišča, že stoletja upira burji in zobu časa. Naselje se prvič omenja leta 1040, ime pa je dobilo po zavetniku Trsta, mučeniku sv. Socerbu (San Servolo). Po legendi se je mladi Socerb po spreobrnitvi na krščanstvo skrival v bližnji jami (leta 283 ali 284), dokler ga ni tržaški guverner obsodil na smrt.
Nekoč je utrdba nadzirala občutljivo mejno področje in pomebne prometne poti ter bila tarča napadov in bojev med Benečani in Tržačani. V zgodnjem srednjem veku so ji dodali stanovanjski del, kasneje pa je postala vojaški objekt s stalno vojsko plačancev. Mestni plemiči so v drugi polovici 14. stoletja opustili vojaško življenje vitezov in se usmerili k boljšim izvirom dohodka. Po mirovnem sporazumu se je utrdba spremenila v zemljiško gospostvo, kateremu so bili priključene posesti starega tržaškega agerja in oduzete vasi. Kljub znamenitemu vinu, ki so ga pridelovali v bližnjih vinogradih, so lastniki zapadli v dolgove ter bili prisiljeni prodati posest. Temu so sledili požari, devastacije, preprodaje, menjava lastnikov in končno obnova leta 1925. Današnji videz utrdbe se precej razlikuje od tistega, ki ga je upodobil zgodovinar in potopisec Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske. Natančno opisuje tudi Sveto jamo, edino podzemno cerkev na svetu, v kateri v maju vsakega leta poteka maša v čast omenjenega mučenika.

Natisni stran Pošlji prijatelju