Motovun

Na hribu v osrednji Istri nad dolino Mirne se nahaja mesto z najbolj ohranjenim fortifikacijskim sistemom v Istri. Že v prazgodovini so ljudje prepoznali prednosti življenja na njegovi planoti in postavili naselje. Kakšno je moč imel tedaj, ne vemo, kako pa se je razvijal beremo, v dokumentu iz leta 804, ko je sestavljeno poročilo iz Rižanske skupščine. Poleg številnih težav, ki so jih izpostavili predstavniki istrskih mest na velikem srečanju pri reki Rižani, je bilo govora tudi o višini davčnih dajatev Bizancu, ki je pričala o ekonomski moči mest in naselij. Po dajatvah je bil Motovun takoj za Puljem, Porečem in Rovinjem. Glede na takšno ekonomsko moč v zgodnjem srednjem veku, preseneča majhno število materialnih pričevanj iz tega obdobja. Najdenih je le nekaj fragmentov kamnitega cerkvenega pohištva, eden od teh pa je vzidan v enega od motovunskih barov, zato se ga splača poiskati!

Do 12. stoletja mesto upravljajo oglejski patriarhi, potem pa ga prevzamejo goriški grofje. Sodeč po prvem obzidju in stavbah (mestna hiša, stara loža, cerkev z zvonikom) je možno domnevati, da v 13. stoletju funkcionira kot obrtniško in trgovsko središče z utrjeno citadelo.

Mestna hiša, romanska stavba iz 12./13. stoletja je ohranjena do te mere, da so še vedno jasno vidni sledovi njenih zazidanih oken. Na vhodu v osrednji del mesta ima še danes isto funkcijo – v njej so prostori motovunske občine.
Leta 1278 Benetke popolnoma prevzamejo oblast. V začetku 14. stoletja se razvoj mesta pospešuje in se formira podzidje Borgo, ki se zapira z novim obzidjem. Zvišuje se tudi kakovost življenja, tako da ima mesto že leta 1331 svojega zdravnika in lekarno.

V 15. stoletju postane Motovun mejna utrdba med dvema velikima silama, Beneško Republiko in Pazinsko kneževino ter zaradi te nove funkcije, strateškega položaja in pozicije ob plovni poti Mirne, ki mu omogoči živahno trgovsko dejavnost, utrdi status enega najpomembnejših istrskih mest. Fortifikacijski sistem se nadgrajuje, spremlja pa ga tudi intenzivna gradnja cerkva in stanovanjskih poslopij. Mesto se širi tudi po vzhodnem hrbtu, tako da se oblikuje predmestje Gradiziol. V 15. stoletju se gradi cerkev sv. Antona Padovanskega. Nekoliko kasneje, leta 1521, je dokončana gradnja cerkve in zvonika Blažene Device Marije od Vrat, katere glavni oltar je izdelala znana delavnica Paola Campse, ena izmed najbolj priljubljenih renesančnih lesoreznih delavnic v Istri. Leta 1584 začnejo frančiškani graditi cerkev Blažene Device Marije dei Servi, katero so dokončali serviti, kot pravi zavetniško ime.

Tudi citadela v centru spreminja svojo podobo. Na mestu starejše se med leti 1480 in 1614 gradi nova triladijska cerkev sv. Štefana s poznorenesančnimi značilnostmi. Med njo in mestno hišo je velik trg z vodnjaki. Če stopimo nanj se bomo znašli nad veliko mestno cisterno, ki je s pitno vodo oskrbovala cel Motovun.

Nenehno nadgrajevanje in krepitev mestnega obzidja, ki jo je spodbudila pozicija in novi status mesta se je končalo s formiranjem večplastnega fortifikacijskega sistema. Osrednji prstan z monumentalnimi vrati na zahodu in obrambnimi stolpi na izstopajočih mestih ima široko sprehajališče. Drugi prstan, v katerega se je vstopalo skozi monumentalen prehod pri mestni hiši, v katerem je danes urejen mali lapidarij, je zajel del Borga, Barbacan in Gradiziol. Ob drugi liniji obzidja je bila dozidana tudi tretja, da bi zajela še preostali del Borga. S to razporeditvijo prehodov skozi prvi in drugi prstan obzidja je formiran majhen podolgovat trg, na njegovem koncu pa je v 17. stoletju postavljena nova mestna loža.

Če se za trenutek ustavimo na tem trgu-belvederju in se razgledamo po okolici, bomo opazili nenavdano gost gozd desno, ob reki Mirni. Gre za Motovunski gozd. Njegov les je bil v Benetkah izjemno cenjen, ker so tukajšnji primerki blago ukrivljenjega hrasta doba bili med drugim uporabljeni za izdelavo trupa beneških ladij.
Ob koncu 18. stoletja, ko se po padcu Benetk spreminjajo življenjske okoliščine, se oblikuje  predmestje Rialto. Pomembnost Motovuna po tem začne upadati.

Mesto je bilo pomembna postaja na trasi Parenzane. Njegova revitalizacija se je začela šele v novejšem času, ko se je profiliral v glavno turistično središče Istre s številnimi mednarodnimi prireditvami, med katerimi je najbolj znan Motovun Film Festival.

Ne prezrite:

Prevozite cesto ob Mirni vse do vznožja Buzeta in nazaj do Motovuna. Na ta način boste občutili, kako so Motovun videli ladjarji, ki so stoletja pluli po nekoč veliki reki Mirni.

Zanimivosti:

Kdo je Andrea Antico, po katerem je imenovan osrednji motovunski trg? Antico (1480 – po 1538) je prvi tiskar notnih zapisov v Rimu, hkrati pa tudi skladatelj, urednik in založnik, baje najboljši tiskar not svojega časa. Rojen, seveda, v Motovunu.

Natisni stran Pošlji prijatelju