Ciljevi

Opći ciljevi projekta REVITAS II:

  • Zaustaviti propadanje istarskog zaleđa očuvanjem i promocijom kulturne baštine i poticanjem razvoja integriranih turističkih proizvoda;
  • Oblikovanje prekogranične turističke destinacije te poticanje održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu na temelju kulturnog i prirodnog bogatstva područja;
  • Povezivanje i osposobljavanje ponuditelja turističkih proizvoda i usluga u svrhu smanjivanja razvojnog raskoraka između razvijenog obalnog i nerazvijenog unutarnjeg dijela Istre i preusmjeravanjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre;
  • Poticanje i promoviranje tradicionalnih običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela u unutrašnjost Istre i povećanje prepoznatljivosti unutrašnjosti Istre.

Posebni prekogranični ciljevi projekta REVITAS II:

  • Implementacija i nadgradnja modela revitalizacije zaleđa koji je bio izrađen u sklopu projekta REVITAS
  • Poticanje prekograničnih kulturnih razmjena i događaja u svrhu dizanja razine svijesti stanovnika i ostalih dionika o kulturnim i razvojnim potencijalima istarskog zaleđa
  • Utvrđivanje i daljnji razvoj uspostavljene zajedničke turističke destinacije ISTRA
  • Poticanje i inovativni pristup uporabe informatičko-komunikacijskih tehnologija (IKT) Zajamčiti prostorne uvjete za daljnju revitalizaciju područja
Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju