Povezave


Evropska komisija


Evropska komisija

http://ec.europa.eu/

Evropska unija

http://europa.eu/

Evropska služba za zunanje delovanje

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Evropska služba za razvoj in sodelovanje EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/what/index_en.htm

Generalni direktorat za za humanitarno pomoč in civilno zaščito

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Generalni direktorat za trgovino

http://ec.europa.eu/trade/

Generalni direktorat za širitev

http://ec.europa.eu/enlargement/

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

Evropska komisija - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Generalni direktorat za kulturo

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htmNacionalne in Regionalne povezave


Istrska županija

www.istra-istria.hr

Mestna občina Koper

www.koper.si

Občina Piran

www.piran.si

Občina Izola

www.izola.si

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)

www.zvkds.si

Turistična skupnost Istrske županije

www.istra.hr

Mesto Buzet

www.buzet.hr

Mesto Poreč

www.porec.hr

Občina Svetvinčenat

www.svetvincenat.hr

Mesto Vodnjan

www.vodnjan.hr

Instrument za predpristopno pomoč SI-HR

http://www.si-hr.eu/

Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in vodno gospodarstvo

http://www.mrrsvg.hr/

Osrednji državni urad za razvojno strategijo in koordinacijo fondov Evropske unije

http://www.strategija.hr/

Vlada Republike Hrvaške

http://www.vlada.hr/

Osrednja agencija za financiranje in dogovarjanje programov in projektov EU

http://www.safu.hr/

Vlada Republike Slovenije

http://www.gov.si/

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

http://www.svlr.gov.si/

Strukturni skladi Evropske unije v Sloveniji

http://www.euskladi.si/forum/

Delegacija Evropske unije v Republiki Hrvaški

http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr

Povijesni muzej Istre

http://www.pmi.hr/

Arheološki muzej Istre

http://www.mdc.hr/pula/index.html

Etnografski muzej Istre

http://www.emi.hr/intro.php

Hrvaška kulturna dediščina

http://www.kultura.hr/

Ministrstvo za kulturo Republike Hrvaške

http://www.min-kulture.hr/Turistične skupnosti


Turistična skupnost mesta Buje

www.tzg-buje.hr

Turistična skupnost Labin-Rabac

www.rabac-labin.com

Turistična skupnost mesta Novigrad

www.istra.com/novigrad/

Turistična skupnost mesta Pazin

www.tzpazin.hr

Turistična skupnost mesta Poreč

www.istra.com/porec/

Turistična skupnost mesta Pulj

www.pulainfo.hr

Turistična skupnost mesta Rovinj

www.tzgrovinj.hr

Turistična skupnost mesta Umag

www.istra.com/umag/

Natisni stran Pošlji prijatelju