Gradišće – Koper

Gradišče

Sv. Helena

Prva cerkev na naši poti geografsko ne pripada Istri, temveč slovenskem Krasu. Ampak kulturološko je le-ta njen sestavni del. V njej se nahajajo freske Janeza iz Kastva, poznogotskega istrskega slikarja, ki je bil izšolan v alpskem kulturnem krogu, najverjetneje na Koroškem. Ta je eden njegovih najtoplejših cerkvenih interierjev, katerega prebivalstvo skrbno ohranja in vzdržuje, zavedajoč se njegove vrednosti. To je primer, kako skrbeti za lastno dediščino in kako je včasih potrebno obdržati intimnost prostora, patino spomenika in njegovo večplastnost brez nepotrebnih konzervatorsko – restavratorskih posegov in purifi kacije.

Po celi dolžini je cerkev gotskega izvora, enoladijska, s podolgovatim, nepravilnim petosminsko zaključenim prezbiterijem, ki je zvezdasto obokan. V baroku je bila povišana cerkvena ladja ter združena s prezbiterijem z enotno skrilasto streho. Na pročelju je dozidana masivna preslica z dvema odprtinama za zvonove in miniaturna lopica, ki počiva na dveh stebrih. V skromnem inventarju izstopajo kvalitetne gotske freske. Na severni steni dolga kolona Pohoda in poklona sv. treh kraljev s številnimi svečano oblecenimi fi gurami in okrašenimi konji odraža grajski blišč časa, v katerih so nastale. Prizor je obogaten z množico basenskih prizorov, kot je boj divjega moža z medvedom ter Ezopova basen o lisici in štorklji. Preostala poslikava v dveh registrih na zahodni in južni steni prikazuje prizore iz Kristusovega mučeništva, od Vhoda v Jeruzalem do Kristusovega prikazovanja učencem. Po živih Janezovih barvah se, preden se odpravite naprej, sprehodite do razgledne točke Škale, s katere se odpira nepozaben pogled na Škocjan in njegovo okolico, ki skriva znani kraški fenomen – Škocjanske jame.

Natisni stran Pošlji prijatelju