Bale – Batvači – Fažana – Pomer

Pomer

Sv. Flor

Pogled na crkvu kroz portal ogradnog zida podsjeća na Meksiko. Jedini ukras pročelja barokna je preslica s isklesanom glavicom i volutama rastvorenog zabata. Unutar nje sačuvano je gotičko zvono. Polukružnom, izvana istaknutom apsidom, čija je tipologija česta u Istri, ne daje elemente za precizniju dataciju.No svojim tranzenama, kamenim prozorskim rešetkama na južnom zidu, pomaže nam datirati crkvu u 11. st. Ovako rano datiranje potvrđuje i titular crkve, sv. Flor. Freske su sačuvane samo u apsidi. U dnu je niz apostola, a iznad njih hibridna scena Krista u slavi i Deisisa. Krista u mandorli nose četiri anđela. S lijeve strane stoji Bogorodica okrenuta prema Kristu, a s desne u biskupskom ornatu sv. Flor. Svi likovi gledaju u pravcu posjetitelja, osim Krista, čiji se pogled u stranu gubi u daljini. Desnicom drži knjigu na čijoj lijevoj strani piše latinska fraza iz Vulgate, Ivanovog evanđelja, koju je uputio farizejima: Ja sam svjetlost svijeta, onaj koji dođe za mnom ne ide u tminama, a na desnoj sam početak Ivanovog evanđelja: U početku bijaše riječ.Ovo je jedan od najdužih i najrječitijih natpisa ove vrste.

Restauratora koji je obnavljao zidnu sliku prije Prvog svjetskog rata, za vrijeme austrijske vladavine, znamo po imenu Hans Viertelberger. Nestalo lice donjeg desnog anđela oblikuje, da se razlikuje od originala, prema romaničkom predlošku koji podsjeća na likove anđela u Sv. Foški u Batvačima.

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju