Bale – Batvači – Fažana – Pomer

Bale

Sv. Duh

Od Bala, važnog kaštela pod vlašću akvilejskog patrijarha, ostala su dva prstena zidina. Župna crkva s kriptom i značajnom predromaničkom skulpturom Bala i okolice jedan je od pokazatelja nekadašnje važnosti mjesta. Prostrana lađa crkve s bočnim kapelama čuva vrijedne umjetnine od kojih treba istaknuti predromanički sarkofag, romaničko raspelo i renesansni drvorezbareni poliptih.
Opširnije

Batvači

Sv. Foška

U crkvi sv. Foške održava se veliko proštenje na svetičin blagdan 13. veljače. Ipak, tada je velika gužva, atmosferu crkve treba doživjeti u samoći. Gradi se na uglu jedne od centurija, dijelova antičke podjele obradive zemlje. Centurijacija je najbolje očuvana upravo na Vodnjanštini. Ovaj antički spomenik jednako je vrijedan kao obližnja Arena, Slavoluk Sergijevaca ili Augustov hram. Na ovom je...
Opširnije

Fažana

Sv. Marija Karmelska

Malo ribarsko naselje jedno je od rijetkih priobalnih istarskih mjesta koja su pred turističkom navalom očuvala primorski karakter. Iako je u nedavnoj prošlosti živjelo u sjeni Brijuna kao njegova tranzitna luka, danas se razvilo u prepoznatljivu turističku destinaciju. Jedan od zaštitnih znakova Fažane je srdela, a ribarsku tradiciju mjesta dokazuje manifestacija na kojoj se uči soljenje ove ribe.
Opširnije

Sv. Kuzma i Damjan

Župna crkva sv. Kuzme i Damjana izdužena je gotička građevina zaključena poligonalnim svetištem. O njenom gotičkom postanju svjedoči i kameni inventar (portal i luneta na pročelju te kustodija u svetištu), kao i ostaci zidnih slika. Predromanička spolija koja spominje biskupa Firmina uzidana u pročelju upućuje na mogućnost postojanja starije crkve na ovome mjestu.
Opširnije

Pomer

Sv. Flor

Pogled na crkvu kroz portal ogradnog zida podsjeća na Meksiko. Jedini ukras pročelja barokna je preslica s isklesanom glavicom i volutama rastvorenog zabata. Unutar nje sačuvano je gotičko zvono. Polukružnom, izvana istaknutom apsidom, čija je tipologija česta u Istri, ne daje elemente za precizniju dataciju.
Opširnije

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju