Gradišče – Kopar

Gradišče

Sv. Helena

Prva crkva na našem putu zemljopisno ne pripada Istri, već slovenskom Krasu, ali kulturološki je ona njezin sastavni dio. U njoj su freske Ivana iz Kastva, kasnogotičkog istarskog slikara koji se školovao u alpskom kulturnom krugu, najvjerojatnije u Koruškoj. Ovo je jedan od najtoplijih crkvenih interijera, koji stanovništvo brižno čuva i održava, svjesno njegove vrijednosti. Primjer je to kako se trebamo skrbiti o vlastitoj baštini i kako ponekad treba očuvati intimnost prostora, patinu spomenika i njegovu slojevitost bez nepotrebnih konzervatorsko-restauratorskih zahvata i purifikacije.

Cijelom dužinom crkva je gotičkog postanja, jednobrodna, s izduženim, nepravilnim peterostranim svetištem nadsvođenim rebrasto-zvjezdastim svodom. Baroknom adaptacijom povišen je brod crkve te objedinjen sa svetištem jedinstvenim krovom od škrila. Na pročelju je dozidana masivna preslica s dva otvora za zvona i minijaturna lopica koja počiva na dva stupa. U skromnom inventaru ističu se kvalitetne gotičke freske. Na sjevernom zidu dugačka kolona Poklonstva kraljeva s brojnim svečano odjevenim likovima i ukrašenim konjima oslikava dvorsko blještavilo vremena u kojemu je nastala. Prizor je obogaćen mnoštvom scena iz basni, poput borbe divljeg čovjeka i medvjeda, te Ezopove pripovijesti o lisici i rodi. Ostatak slikarija u dva registra na zapadnom i južnom zidu predstavlja scene Muke Kristove, od Ulaska u Jeruzalem do Kristovog ukazanja učenicima. Nakon živih boja Ivanovih fresaka, prije nego što nastavite putovanje, prošećite do vidikovca Škale, s kojeg se pruža nezaboravan pogled na Škocjan i njegovu okolicu, koja skriva poznati kraški fenomen – Škocjanske jame.

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju