Pazin – Beram

Beram

Sv. Martin

U Bermu postoje manje poznate freske i u župnoj crkvi sv. Martina. Nekadašnja srednjovjekovna crkva sačuvana je kao svetište sadašnje. U svetištu gotičkog zdanja prikaz je sv. Martina, slikarija sjevernotalijanskog umjetnika pod utjecajem radova Vitalea da Bologne. Kompaktnim voluminoznim masama konjanički lik sv. Martina postavljen je u otvoreni hridinasti krajolik s aktom siromaha i upečatljivim frontalnim obrtajem konjske glave. Drugi, manje vješt majstor izveo je fragmentarno sačuvane anđele svirače na lijevoj strani trijumfalnog luka starije crkve. Na desnoj strani zida hibridna ikonografska kompozicija Bogorodice zaštitnice s Kristovim likom u mandorli na prsima. Dok raširenim rukama pridržava skutove plašta zakriljujući dvije grupe svetaca, lebdeći joj anđeli drže krunu.

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju