Plomin – Brseč – Lovran

Plomin

Sv. Juraj Stari

Sv. Juraj Stari starija je i složenija građevina od župne crkve. O njoj se može mnogo toga reći, a svojim značajem zaslužuje zasebnu monografiju. Ne zna se točan datum njezine izgradnje, ali se pretpostavlja da je djelomično nastala u romaničkom razdoblju. U nju su ugrađene brojne antičke spolije: u prag ulaza u zvoniku, podnožju glavnog oltara i kao impost kapiteli trijumfalnog luka. Na posljednje je uklesana rustična skulptura žrtvovanja Kainova i Abelova. Načinom klesanja podsjeća na najznačajniji spomenik koji se čuva u njezinoj unutrašnjosti – poznati Plominski natpis, jedan od najstarijih glagoljičkih spomenika na kojemu je natpis uklesan na stariji spomenik koji predstavlja Silvana, antičko božanstvo šuma. U srednjem vijeku on se poistovjećuje sa sv. Jurjem, kršćanskim mučenikom, koji se slavi u proljeće i kojemu se pripisuju odlike slavenskog božanstva, „zelenog Jurja“.

I zidovi ove crkve nekad su bili oslikani. Primjećuju se ostaci dva sloja fresaka. Stariji sloj je sigurno romanički i sačuvan je samo fragmentarno, tek dijelovi ornamentalnog karaktera koji su najviše očuvani u luneti iznad ulaza koji vodi iz zvonika na pročelju. Jedini figuralni dio stopalo je lika koje je u zid svetišta stiglo naknadno, prilikom kakve pregradnje. Na sjevernom zidu, iznad ulaza u sjevernu kapelu koja je izvana datirana godinom glagoljičkog natpisa (1524.), nalazi se jedina očuvana figuralna scena. Četiri glave ostaci su svetaca koji su se ovdje nalazili prije probijanja zida. Stilski pripadaju slikarstvu prve polovice 15. st. i podsjećaju na likove Sv. Antuna u Barbanu. Iako su ovi ostaci skromni, svjedoče o složenim umjetničkim utjecajima čiji se korijeni mogu pronaći u Južnom Tirolu.

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju