Podpeč – Zanigrad – Hrastovlje

Hrastovlje

Sv. Trojstvo

Nekoliko minuta dalje smjestilo se Hrastovlje. Crkva se nalazi na nevelikoj uzvisini iznad naselja, unutar zidina podignutih zbog obrane od pljačkaških pohoda turskih postrojbi, da bi se stanovništvo iz obližnjeg naselja moglo među njih skloniti. Zvonik je dozidan na pročelju, lijevo od ulaza, kao u Zanigradu. Crkva je dvama nizovima stupova podijeljena na tri broda koja su presvođena bačvastim svodovima. Od tri apside samo je središnja poligonalna i izvana vidljiva, sjeverna je upisana, a na mjestu južne ulaz je u sakristiju. Unutrašnjost je u cijelosti oslikana fresko-ciklusom, najpoznatijim u slovenskom dijelu Istre. Našeg donedavnog poznanika, Ivana iz Kastva, ovdje već možemo smatrati prijateljem. Da je ovdje slikao, znamo po sačuvanom natpisu koji je potpisao, zbog čega mu se ovaj ciklus sa sigurnošću pripisuje. Sve ostale pridodajemo mu zbog stilskih podudarnosti.

U središnjoj apsidi u konhi nalazi se Prijestolje milosti, pod kojim je niz apostola ispod arkada. Neuobičajena scena zahvaća sjevernu apsidu. Na prijestolju sjede sveta tri kralja, a uz njih stoje sv. Kuzma i Damjan. Na mjestu južne apside, nad vratima, gledaju nas zaštitnici od kužnih bolesti sv. Rok, Sebastijan i Fabijan. Lučni dio zida središnjeg broda, nad apsidom, ukrašava Krunjenje Bogorodice. U svodu središnjeg broda prizori su Geneze, Stvaranja svijeta, a u bočnima ciklus mjeseci. Cijelom dužinom sjevernog zida prostire se duga kolona Poklonstva kraljeva. Pod scenama kristološkog ciklusa na južnom brodu prikaz je Plesa mrtvaca. Unutrašnjost crkve gustoćom svojih oslikanih površina gotovo da izaziva vrtoglavicu. Zamislimo samo kakav je dojam ostavljala na tadašnjeg gledatelja!

Isprintaj stranicu Pošalji prijatelju